สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

อาหารชุดที่ทางร้านจัดเอาไว้ จะเป็นรายการอาหารให้ลูกค้าเลือกในแต่รายการตามความต้องการที่ต่างกันของลูกค้าแต่ละท่าน โดยจะแบ่งเป็น

เมนูอาหารชุด  มี 2 ราคา คือ 1,600 บาท และ 2,300 บาท จะเป็นรายการอาหารชุดที่ไม่ได้รวมเครื่องดื่ม คลิ๊กรายละเอียด...

- เมนูอาหารกรุ๊ปทัวร์  ราคา 1,900 บาท จะรวมข้าวเปล่า,น้ำดื่ม,อาหารสำหรับไกด์และพนักงานขับรถ คลิ๊กรายละเอียด...


   

   

   

   

view